უფლებები არა-ევროკავშირელი მიგრანტებისთვის იტალიაში: შესაძლებლობები და გამოწვევები18.10.2017
სახელწოდება:  უფლებები არა-ევროკავშირელი მიგრანტებისთვის იტალიაში: შესაძლებლობები და გამოწვევები
პარტნიორები: 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია & მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა მოცემულ ნაშრომში განვიხილავთ შესაძლებლობებს და გამოწვევას არა ევროკავშირელი იმიგრანტებისთვის იტალიაში უფლებების ხელმისაწვდომობაზე. ყურადღება იქნება გამახვილებული შრომით გარანტიებზე, ანტიდისკრიმინაციულ და ანტიექპლუატაციურ ზომებზე, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასა და სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე. არა ევროკავშირელი იმიგრანტების უფლებების უმეტესობა განისაზღვრება იმიგრანტის სტატუსით და ისინი გარანტირებულია, თითქმის ექსკლუზიურად იმ იმიგრანტებისთვის ვისაც აქვთ „რეგულარული“ გრძელი ან მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა (Permesso di Soggiorno). „არადოკუმენტირებულ“ ან „არარეგულარულ“ იმიგრანტებს აქვთ ძალიან ცოტა ფორმალური უფლება. გამონაკლისებში შედის დაცვა შრომითი ქსპლოატაციისგან და ხელმისაწვდომობა საბაზისო ჯანდაცვაზე. თუმცა ეს უფლებები ფორმალურად გარანტირებულია მაგრამ, რამდენიმე შეზღუდვა არსებობს კონკრეტულ უფლებებზე იმიგრანტებისთვის მათ მისაღებად.

უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია