კავკასიური ინსტიტუტის შინაგანაწესი06.09.2021

                  მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
                                                              შინაგანაწესი

                                                               
                                                                შინაარსი

თავი 1.ორგანიზაციის სტრუქტურა

თავი 2. სტრატეგია და პროცედურები
თავი 3.ზოგადი ადმინისტრაციული დებულებები
თავი 4. კორესპოდენციის წარმოების წესები
თავი 5. ფონდის ფინანსური პოლიტიკა და პროცედურები
თავი 6. ძირითად საშუალებათა შესყიდვა და მოხმარება
თავი 7. ძირითად საშუალებათა შესყიდვა და მოხმარება
თავი 8. კომპიუტერების და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვა
თავი 9. მონიტორინგი, შეფასება და ანგარიშგება
თავი 10. პროგრამულ სახელმძღვანელოში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის პროცედურები
დანართები


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია