მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
                                                              შინაგანაწესი

                                                             
                                                                   შინაარსი

 თავი 1.ორგანიზაციის სტრუქტურა
თავი 2. სტრატეგია და პროცედურები
თავი 3.ზოგადი ადმინისტრაციული დებულებები
თავი 4.   კორესპოდენციის წარმოების წესები
თავი 5. ფონდის ფინანსური პოლიტიკა და პროცედურები
თავი 6. ძირითად საშუალებათა   შესყიდვა და მოხმარება
თავი 7. ძირითად საშუალებათა შესყიდვა და მოხმარება
თავი 8. კომპიუტერების და პროგრამული  უზრუნველყოფის მართვა
თავი9. მონიტორინგი, შეფასება და ანგარიშგება
თავი 10. პროგრამულ სახელმძღვანელოში ცვლილებებისა   და დამატებების შეტანის პროცედურები
დანართები

სრულად ნახვა ...

კავკასიური ინსტიტუტის სტრატეგიას განსაზღვრავს და საქმიანობას ზედამხედველობს გამგეობა, რომელიც 7 წევრისგან შედგება. ინსტიტუტის თავმჯდომარე არის გია ნოდია. აღმასრულებელი დირექტორია ავთანდილ ჯოხაძე, რომელიც ინსტიტუტის ადმინისტრაციას უდგას სათავეში. ინსტიტუტის პროექტებს ზედამხედველობს და ახორციელებს აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც შედგება ინსტიტუტის სამი ძირითადი პროგრამის -სამოქალაქო ინტეგრაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და პოლიტიკის განვითარება - ფარგლებში მიმდინარე პროექტების ხელმძღვანელებისგან. 


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია