დასახელება: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა
პარტნიორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ხანგრძლივობა: 2012 წლის დეკემბერი - 2015 წლის მაისი
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის კოორდინატორი: თიკო ტყეშელაშვილი

სრულად ნახვა ...

პროექტის სახელწოდება :          კონფლიქტის ეფექტური პრევენციის პირობების შექმნა 2008 წლის
                                                         კრიზისის შემდგომ პერიოდში
                                                       
დონორი ორგანიზაცია:               ეუთო
 პროექტის ხანგრძლივობა :      01.09.2009 - 01.05.2011.
მოცულობა -                                € 79 942
პროექტის კოორდინატორი:       თიკო ტყეშელაშვილი

სრულად ნახვა ...

პროექტის დასახელება - რეპატრიანტთა ჰუმანიტარული დახმარება: თვითრეპატრიაციის პრევენცია
დონორი - ევროკომისია. პარტნიორები: ასოციაცია "ტოლერანტი" ჰუმანიტარული კველვების ცენტრი (SHR)
ხანგრძლივობა - 12. 2010 - 6. 2013.
მოცულობა - € - 124 414
პროექტის კოორდინატორი - ელენე ნოდია

სრულად ნახვა ...

პროექტის დასახელება :     საქართველო და შვედეთი ბირთული გაუვრცელებლობის რეჟიმში:
                                                  გლობალური,  რეგიონალური და პრაქტიკული საითხები
დონორი ორგანიზაცია:      შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამმართველო;
                                                  შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხანგრძლივობა :                   10. 2010 - 4. 2011
მოცულობა :                          € - 9 500
კოორდინატორი :                 თამარ პატარაია

 პროექტის დასახელება :          სიტუაციის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთში
 დონორი  ორგანიზაცია:          ეუთო-ს უმცირესობათა კომისარი
 პროექტის   ხანგრძლივობა  :     21.02.2011 – 31.12.2011
 პროექტის   მოცულობა :          € 41 250
 პროექტის  კოორდინატორი :     მარინა ელბაქიძე

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

                 

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია