პროექტის სახელწოდება:      ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის
შემსრულებელი:                    მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
დონორი:                                Brot für die Welt/Bread for the World
ხანგრძლივობა:                      2014-2016
არეალი:                                 თბილისი, აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი
ბიუჯეტი:                              317 031 ევრო

სრულად ნახვა ...

დასახელება: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა
პარტნიორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
ხანგრძლივობა: 2012 წლის დეკემბერი - 2015 წლის მაისი
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის კოორდინატორი: თიკო ტყეშელაშვილი

სრულად ნახვა ...

პროექტის სახელწოდება :          კონფლიქტის ეფექტური პრევენციის პირობების შექმნა 2008 წლის
                                                         კრიზისის შემდგომ პერიოდში
                                                       
დონორი ორგანიზაცია:               ეუთო
 პროექტის ხანგრძლივობა :      01.09.2009 - 01.05.2011.
მოცულობა -                                € 79 942
პროექტის კოორდინატორი:       თიკო ტყეშელაშვილი

სრულად ნახვა ...

პროექტის დასახელება - რეპატრიანტთა ჰუმანიტარული დახმარება: თვითრეპატრიაციის პრევენცია
დონორი - ევროკომისია. პარტნიორები: ასოციაცია "ტოლერანტი" ჰუმანიტარული კველვების ცენტრი (SHR)
ხანგრძლივობა - 12. 2010 - 6. 2013.
მოცულობა - € - 124 414
პროექტის კოორდინატორი - ელენე ნოდია

სრულად ნახვა ...

პროექტის დასახელება :     საქართველო და შვედეთი ბირთული გაუვრცელებლობის რეჟიმში:
                                                  გლობალური,  რეგიონალური და პრაქტიკული საითხები
დონორი ორგანიზაცია:      შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამმართველო;
                                                  შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხანგრძლივობა :                   10. 2010 - 4. 2011
მოცულობა :                          € - 9 500
კოორდინატორი :                 თამარ პატარაია


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია