როგორ მოვიპოვოთ ინფორმაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ლეგალური მიგრაციის შესახებ01.10.2014

           l    როგორ მოვიპოვოთ ინფორმაცია 
                ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში
                ლეგალური მიგრაციის შესახებ


Back..
Publications ...
Newsletter
  
Georgian CSOs
Links ...

Contact

Address: 72, Tsereteli Ave, Tbilisi
Tel: +995 32 235 51 54/235 77 37
E-mail: info@cipdd.org

CDS © 2012

All rights reserved