უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა საქართველოში 2004-2007 03.08.2012

თარიღი: 2008    
სახელწოდება: უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა საქართველოში 2004-2007
ავტორი: დავით დარჩიაშვილი 
პროექტი: საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის დემოკრატიული მმართველობის გაუმჯობესება 
ენა: ქართულიინგლისური 
გვერდი: 76 (ქართული), 68 (ინგლისური) 
© CIPDD

 


სარჩევი

შესავალი
უსაფრთხოების სექტორი - არსი და საუკეთესო პრაქტიკები
სტრატეგიული დისკურსი და უსაფრთხოების პრობლემატიკა საქართველოში-სექტორის დეფინიციის საფუძვლები
საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის რუკა
დილემები უსაფრთხოების სექტორის რეფორმირების გზაზე
დასკვნა და რეკომენდაციები


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია