სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტურ რეგიონებში დევნილთა დაბრუნების პრობლემები და პერსპექტივები03.08.2012

თარიღი: 2008    
სახელწოდება: სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტურ რეგიონებში დევნილთა დაბრუნების პრობლემები და პერსპექტივები
პროექტი: გამოცემა მომზადდა დანიის დევნილთა საბჭოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის სამხრეთ კავკასიელი ექსპერტების ქსელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხების პოლიტიკის ფასილიტაციისთვის ფარგლებში
ენა: რუსულ-ინგლისური
გვერდი: 216 (რუსულ-ინგლისური) 
© CIPDD


 სამხრეთ კავკასიელი ექსპერტების ქსელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხების პოლიტიკის ფასილიტაციისთვის 

პროექტი სამხრეთ კავკასიელი ექსპერტების ქსელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხების პოლიტიკის ფასილიტაციისთვის 
პროექტის კოორდინატორი მალხაზ სალდაძე 
ხანგრძლივობა იანვარი-აგვისტო 2007 
დონორი დანიის დევნილთა საბჭო 
ირაკლი აბაშიძის ქუჩა 58 
0162 თბილისი, საქართველო
ტელ/ფაქსი: + (995 32) 251154 /970105 /970106

აღწერა 
პროექტის მიზნები
გრძელვადიანი მიზნები:
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტერესების ასახვა მათი დაბრუნებისა და ქონების რესტიტუციის საკითხებზე ხანგრძლივ ვადიან სტრატეგიულ მიდგომაში 
მოკლევადიანი მიზნები:
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების/რესტიტუციის საკითხებზე სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში საექსპერტო მხარდაჭერა;
• აღნიშნულ საკითხებზე შესაბამის სახელმწიფო ინსტიტუტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის და კავშირების გაუმჯობესება, როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონულ დონეზე.

პროექტის შედეგები
• სამხრეთ კავკასიის ექსპერტთა ქსელის დაარსება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების/რესტიტუციის შესაძლებელი პოლიტიკის ძირითადი მიდგომების გამოკვეთა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეთა შორის დიალოგისა და დისკუსიის გზით;
• იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების/რესტიტუციის შესაძლებელი პოლიტიკის მხარდასაჭერად რეკომენდაციების პაკეტის შემუშავება;
• შესაბამის დაინტერესებულ მხარეთათვის (სახელმწიფო ინსტიტუტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები) მოცემულ საკითხებზე საექსპერტო ცოდნის გადაცემა.

 

 

 


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია