საქართველოში მიგრაციის კონტროლის და სამიგრაციო პოლიტიკის კოორდინირების მექანიზმების გაუმჯობესება პოლონეთის გამოცდილების გამოყენებით03.12.2012
პოლონეთის საჯარო საქმის ინსტიტუტთან პარტნიორობით განხორცილებული  პროექტი -" საქართველოში მიგრაციის კონტროლის და სამიგრაციო პოლიტიკის კოორდინირების მექანიზმების გაუმჯობესება   პოლონეთის გამოცდილების  გამოყენებით".

 მიზანი: სასაზღვრო კონტროლის და მიგრაციის სფეროში ქართული პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების სტანდარტების გაუმჯობესებას ისახავდა.                                                                                          
 იმართებოდა :ქართველი და პოლონელი ექსპერტების და ორივე ამ ქვეყნის საკითხით დაინტერესებული ინსტიტუტების წარმომადგენლების კონსულტაციები (შინაგან საქმეთა დაქართევლი და პოლონელი ექსპერტების და ორივე ამ ქვეყნის საკითხით დაინტერესებული ინსტიტუტების წარმომადგენლების კონსულტაციები (შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა, შრომის და სოციალური პოლიტიკის და მიგრანტების სამინისტროები). 
გამოცდილების შესწავლის მიზნით ჩატარდა : კონფერენციები და გაიმართა არაერთი "მრგვალი მაგიდა. გაიცვალა დელეგაციები თბილისსა და ვარშავაშას შორის.
შესრულებული სამუშაოს შედეგად : განისაზღვრა ევროკავშირთან საზღვრების კონტრლის და მიგრაციის თაობაზე შეთანხმების ხელისშემშლელი ლეგალური, ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური დაბრკოლებები
 სახელმწიფო დაწესებულებების პერსონალის სამოქალაქო ორგანიზაციებთან დიალოგის   გზით საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური     რეფორმების  პროცესის გამჭირვალობა გაღრმავდა. 
გაიხსნა კომუნიკაცის ახალი არხები ამ საქმიანობაში მონაწილე ქართულ ინსტიტუტიებს  შორის, მათ საქმიანობაში დამკვიდრდა სტრატეგიული დაგეგმვის  ელემენტები . 
 გამოცდილების გაზიარების მიზნით : ვარშავაში გაიგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სამოქალაქო რეესტრის და საგარეო სამინისტროს 8 საშუალო დონის მოხელე... პროექტის საბოლოო შედეგები აისახა პუბლიკაციაში : "საქართველოს სამიგრაციო პოლიტიკის განვითარება, პოლონური გაკვეთილები".
 ბროშურა დაიბეჭდა სამ ენაზე: ქართულად, ინგლისურად და პოლონურად.

უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია