ახალი ძველი პარტია12.06.2013

მო­ცე­მუ­ლი მო­მენ­ტის­თ­ვის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ა­ა. მაგ­რამ მი­სი სა­მო­მავ­ლო გა­დარ­ჩე­ნა და, მით უმე­ტეს, წარ­მა­ტე­ბა სუ­ლაც არ არის გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი. ყვე­ლა­ფე­რი მას­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, რო­გო­რიც არ უნ­და იყოს ზე­წო­ლა, რა­საც ის ახა­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სა და მი­სი გან­სა­კუთ­რე­ბით აგ­რე­სი­უ­ლი მომ­ხ­რე­ე­ბი­სა­გან გა­ნიც­დის. ბუ­ნებ­რი­ვი­ა, ამ პარ­ტი­ის წარ­მა­ტე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, ყო­ფი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რებს გა­უ­ხარ­დე­ბათ. მაგ­რამ ობი­ექ­ტუ­რად, ქმე­დუ­ნა­რი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის შექ­მ­ნის პრე­ცე­დენ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პო­ლი­ტი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბას წა­ად­გე­ბა.
http://www.tabula.ge/ge/story/71569-axali-dzveli-partia


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია