ეფექტიანი მართვის გამოწვევები საქართველოში21.09.2012

ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ საჯარო პოლიტიკის სფერო გახსნილი უნდა იყოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი მოქმედებისთვის. წიგნში განხილულია საჯარო პოლიტიკის ოთხი მაგალითი, რომლებიც ეხება მთავრობის ანგარიშვალდებულებას მოქალაქეთა მიმართ, მოქალაქეთა მონაწილეობას ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ეთიკურ სტანდარტებს ჯანდაცვის სფეროში და სამოქალაქო რეესტრში გატარებულ რეფორმებს.


უკან დაბრუნება..
გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია