დასახელება:
ტურისტული პროდუქტისა და  მომახურებისხარისხობრივი გაუმჯობესება
თარიღი: 4 აპრილი 2015 
 ღონისძიების სახეობა: ტრენინგ-სემინარი 
ადგილი: კავკასიური ინსტიტუტი


დასახელება:  ვებ-პორტალი აქტიური მოქალაქეთათვის
თარიღი: 26.02.2015
ღონისძიების სახეობა: საქართველოს პარლამენტის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს და ოთხი თვითმმართველი ქალაქის, ახალციხე, ბათუმი, გორი, რუსთავი, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობის გაცნობა.
ადგილი:  კავკასიური ინსტიტუტი


 სახელწოდება:ტენდერი რაოდენობრივი კვლევის ჩატარებაზე
თარიღი: 16.04.2015 
ღონისძიების სახეობა : ტენდერი
ადგილი: გამოკითხვა 2000 რესპოდენტზე მთელი საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევით


სახელწოდება: ვებ-პორტალი www.shenmartav.ge
 თარიღი: 29.05.2015
ღონისძიების სახეობა: პრეზენტაცია
ადგილი: საქართველოს 4 თვითმმართველ ქალაქსა (ახალციხე, გორი, მცხეთა, რუსთავი) და ერთ ადმინისტრაციულ ცენტრში (მარნეული)შეხვედრა.


სახელწოდება:  ადგილობრივი ინიციატივები ადგილობრივი განვითარებისთვის
თარიღი:  7.07.2015
ღონისძიების სახეობა: ეკომიგრანტებთან შეხვედრა.
ადგილი: წალკა, სოფელი იმერა


სახელწოდება: რელიგიური ტური
თარიღი : 7.06. 2015
ღონისძიების სახეობა : რელიგიური ტური 

ადგილი : სალექციო კურსის მონაწილეებისთვის თბილისის ევანგელურ–ლუთერული ეკლესიის,იეზიდური ტაძრის და კრიშნაიდული აშრამის დათვალიერება. 


სახელწოდება: სოფელ ოლავერდში (ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი) სასმელი წყლის ინოვაციური მეთოდი დაინერგა
თარიღი : 14.09.2015
ღონისძიების სახეობა:  რეგიონების განვითარება
ადგილი: სოფელი ოლავერდი


სახელწოდება:  პროექტი " სამოქალაქო განათლება 2015" დასრულდა
თარიღი: 05.08.2015
ღონისძიების სახეობა: ვებ პორტალის შექმნა
ადგილი: კავკასიური ინსტიტუტის დაკვეთით კომპიუტერული ცენტრი


 სახელწოდება: დისკუსია თემაზე: საგნის „მე და საზოგადოება“ სტანდარტი და მის გარშემო შექმნილი ვითარება
თარიღი: 19.11.2015
ღონისძიების სახეობა:  დისკუსია
ადგილი:კავკასიური ინსტიტუტი 


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია