კავკასიური ინსტიტუტის სტრატეგიას განსაზღვრავს და საქმიანობას ზედამხედველობს გამგეობა, რომელიც 7 წევრისგან შედგება. ინსტიტუტის თავმჯდომარე არის გია ნოდია. აღმასრულებელი დირექტორია ავთანდილ ჯოხაძე, რომელიც ინსტიტუტის ადმინისტრაციას უდგას სათავეში. ინსტიტუტის პროექტებს ზედამხედველობს და ახორციელებს აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც შედგება ინსტიტუტის სამი ძირითადი პროგრამის -სამოქალაქო ინტეგრაცია, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და პოლიტიკის განვითარება - ფარგლებში მიმდინარე პროექტების ხელმძღვანელებისგან. 


გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია