და­პი­რე­ბა, რის შე­სას­რუ­ლებ­ლა­დაც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მო­სუ­ლი ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად ირ­ჯე­ბა, „სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნაა”. მი­სი ამომ­რჩე­ვე­ლიც, რო­გორც ჩანს, ამას ელის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ენ­თუ­ზი­აზ­მით.სწო­რედ ეს პრი­ო­რი­ტე­ტი იწ­ვევს ყვე­ლა­ზე მეტ შეშ­ფო­თე­ბას „მე­ოც­ნე­ბე­თა” რი­გებს გა­რეთ. ვგუ­ლის­ხმობ არამ­ხო­ლოდ ყო­ფი­ლი ჩი­ნოს­ნებს, ვი­საც შე­იძ­ლე­ბა პი­როვ­ნუ­ლი მი­ზე­ზი ჰქონ­დეთ სა­ნერ­ვი­უ­ლოდ.

სრულად ნახვა ...

ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის შემ­დეგ, ისე­ვე რო­გორც ამ დღე­ებ­ში, ძა­ლი­ან ბევრ ჟურ­ნა­ლისტს ვე­სა­უბ­რე­ბო­დი. მახ­სოვს რო­ი­ტე­რის კო­რეს­პონ­დენ­ტის შე­კითხ­ვა: რას ფიქ­რობთ, მო­მა­ვალ­ში რა იქ­ნე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის წარ­მა­ტე­ბის სა­უ­კე­თე­სო მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი? რის მი­ხედ­ვით ვიტყ­ვით, რომ ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ამ რე­ა­ლუ­რი პროგ­რე­სი მო­ი­ტა­ნა? მა­შინ ასე ვუ­პა­სუ­ხე: ინ­დი­კა­ტო­რი იქ­ნე­ბა ის მო­მენ­ტი, რო­დე­საც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი მშვი­დად და პირ­ზე ღი­მი­ლით გა­დას­ცემს ძა­ლა­უფ­ლე­ბას თა­ვის მემ­კ­ვიდ­რეს.

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია