პროექტის დასახელება :     საქართველო და შვედეთი ბირთული გაუვრცელებლობის რეჟიმში:
                                                  გლობალური,  რეგიონალური და პრაქტიკული საითხები
დონორი ორგანიზაცია:      შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამმართველო;
                                                  შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხანგრძლივობა :                   10. 2010 - 4. 2011
მოცულობა :                          9 500 
კოორდინატორი :                თამარ პატარაია

პროექტის დასახელება - რეპატრიანტთა ჰუმანიტარული დახმარება: თვითრეპატრიაციის პრევენცია
დონორი - ევროკომისია. პარტნიორები: ასოციაცია "ტოლერანტი" ჰუმანიტარული კველვების ცენტრი (SHR)
ხანგრძლივობა - 12. 2010 - 6. 2013.
მოცულობა - € - 124 414
პროექტის კოორდინატორი - ელენე ნოდია

სრულად ნახვა ...
პროექტის დასახელება: სიტუაციის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთში
დონორი  ორგანიზაცია: ეუთო-ს უმცირესობათა კომისარი
პროექტის   ხანგრძლივობა: 21.02.2011 – 31.12.2011
პროექტის   მოცულობა: 41 250 €
პროექტის  კოორდინატორი: მარინა ელბაქიძე
სრულად ნახვა ...
პროექტის სახელწოდება:

კონფლიქტის ეფექტური პრევენციის პირობების შექმნა 2008 წლის

კრიზისის შემდგომ პერიოდში
დონორი ორგანიზაცია: ეუთო
პროექტის ხანგრძლივობა: 01.09.2009 - 01.05.2011.
მოცულობა: 79 94
პროექტის კოორდინატორი: თიკო ტყეშელაშვილი
სრულად ნახვა ...

პროექტის დასახელება :  დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი მმართველობის რეფორმირების
                                                პროცესში  სამოქალაქო    საზოგადოების    მონაწილეობის ხელშეწყობა.
 დონორი  ორგანიზაცია:  ნიდერლანდების საგარეო სამინისტროს სამხრეთ-აღმოსავლეთ და
                                             აღმოსავლეთ ევროპის დირექტორატი
 პროექტის  ხანგრძლივობა :1.4. 2010 - 31.3. 2013
 პროექტის  მოცულობა :       €  670 988
 პროექტის კოორდინატორი : ლიკა სანიკიძე

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია