ლი­ბე­რა­ლუ­რი დე­მოკ­რა­ტი­ის ამო­სა­ვა­ლი ცნე­ბა არის "ადა­მი­ა­ნის ბუ­ნე­ბა”. ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა შე­უძ­ლია მხო­ლოდ ისეთ პო­ლი­ტი­კურ სის­ტე­მას, რო­მე­ლიც არ ცდი­ლობს, შეც­ვა­ლოს ადა­მი­ა­ნის ბუ­ნე­ბა და არ უყე­ნებს მას მოთ­ხოვ­ნებს, რი­სი შეს­რუ­ლე­ბაც მას აპ­                                 რი­ო­რი არ შე­უძ­ლია.

სრულად ნახვა ...

რად უნდა ადამიანს განათლება? სახელდობრ, რად უნდა მას უმაღლესი (საუნივერსიტეტო) განათლება?

სრულად ნახვა ...

A seminar regarding EU visa facilitation and readmission was held at the Caucasus Institute for Peace and Development on September 10. The seminar was opened by Macedonian expert Zhidas Daskalovsky, the director of “Mother Theresa” Public Policy School.

სრულად ნახვა ...

A workshop dedicated to EU visa liberalization and readmission between the EU and Georgia was organized by the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) on September 9.

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია