სახელწოდება: ისლამი, პოლიტიკა და იდენტობა პანკისში
     ავტორი:      სოფო ზვიადაძე


წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებისა და " გლობალური ისლამის“ აღზევების ფონზე პანკისის ხეობაში რელიგიური ტრანსფორმაციის ძირითადი თავისებურების შესწავლის შედეგებს. იგი ეფუძნება ქისტებში ისლამური რელიგიის იდენტობის, დამოუკიდებლობის შემდეგ ამ ხეობაში პოლიტიკური ისლამის აღმავლობის მიზეზების კვლევებს და დასკვნებს პანკისთან მიმართებით სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების შესახებ.

 

სრულად ნახვა ...

                            სახელმწიფო და დიასპორა
                         საერთაშორისო გამოცდილება

                                   თბილისი
                                     2015 

სრულად ნახვა ...

                                   პროფესიული ეთიკა საქართველოს პარლამენტში: 
                                      მიმდინარე გამოწვევები და მომავლის ხედვა 

სრულად ნახვა ...

GEORGIA AND MIGRATION
Opportunities  for   developing 
 circular   migration   schemes 
 between Georgia and the EU

სრულად ნახვა ...

                               არალეგალური მიგრაცია

                         საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
                          კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა 

                                      GYLA & CIPDD
                                           2013 

სრულად ნახვა ...

გამოცემები ...
სიახლეების გამოწერა
  
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
ლინკები ...

                 

კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზირი #72
ტელ: +995 32 235 51 54/235 77 37
ელ–ფოსტა: info@cipdd.org

CDS © 2012

ყველა უფლება დაცულია